Proces verbal nr. 681 din 30.01.2019

încheiat azi, 30.01.2019, cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru