Proces Verbal nr. 6504 din 22.08.2019

Încheiat azi, 22.08.2019, cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al comunei Feldru