Proces Verbal nr. 5773 din 25.07.2019

Încheiat azi, 25.07.2019, cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al comunei Feldru