Proces verbal nr. 5158 din 25.06.2019

încheiat azi, 25.06.2019, cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru