Proces verbal nr. 4642 din 30.05.2019

încheiat azi, 30.05.2019, cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru