Proces verbal nr. 3813 din 26.04.2019

încheiat azi, 26.04.2019, cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru