Proces verbal nr. 186 din 09.01.2019

încheiat azi, 09.01.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a consiliului local al Comunei Feldru