Proces verbal nr. 1324 din 19.02.2019

încheiat azi, 19.02.2019, cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru