Proces verbal nr. 11028 din 12.12.2018

încheiat azi, 12.12.2018 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru