Proces verbal nr. 10693 din 29.11.2018

încheiat azi, 29.11.2018 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru