Indicatori execuție bugetară 2018

Venituri, cheltuieli, plăți restante