Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ lucrări Infrastructură funerară cu anexă, sat Nepos

Formulare și modele, proiect tehnic
2019-1-28
FORMULARE ȘI MODELE CAPELĂ NEPOS
1. Parte scrisă
2. Documente CU+Extras CF+St. Geo+Ref. Verificatori+Avize
9. Proiect instalații termice
3. Liste de cantități
4. Caiete de sarcini
5. Parte desenată arhitectură
6. Parte desenată rezistență.pdf
7. Proiect instalații electrice
8. Proiect instalații sanitare
9. Proiect instalații termice
anuntachizitiedirectalucrariinfrastructurafuneraracuanexasatnepos.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă