PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2019