Hotărârea nr. 52 din 22.08.2019

Privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Drumul vechi din satul Nepos