Hotărârea nr. 45 din 25.06.2019, anexa 1

privind actualizarea devizului general și aprobarea finanțării multianuale a obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și extindere Școală gimnazială Gavril Istrate Nepos, clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsăud"