Hotărârea nr. 36 din 30.05.2019

privind modificarea și completarea hotărârii consiliului local Feldru nr. 22/2019, privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a pajiștilor din domeniul public al comunei Feldru, încheiate cu asociațiile crescătorilor de ovine și caprine