Hotărârea nr. 26 din 26.04.2019

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2019