Hotărârea nr. 22 din 03.04.2019

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a pajiștilor din domeniul public al comunei Feldru încheiate cu asociațiile crescătorilor de ovine și caprine