Publicaţie de căsătorie Nr. 713 din 07/12/2017

Ilovan Emanuel și Dumitru Ligia