Publicaţie de căsătorie Nr. 559 din 28/09/2017

Titeni Toader-Marian și Călina Paraschiva