Publicaţie de căsătorie Nr. 340 din 16/07/2019

Pop Daniel-Ionuț și Brășfălean Daniela-Florentina