Publicaţie de căsătorie Nr. 317 din 14/07/2019

Svințiu Leonuț și Scridon Minuca-Andreea