Publicaţie de căsătorie Nr. 282 din 20/07/2018

Ludușan Aurel și Tomi Victoria