Publicaţie de căsătorie Nr. 171 din 04/05/2018

Vesa Ioan și Strâmbu Măriuța