Publicaţie de căsătorie Nr. 168 din 20/04/2017

Sîngeorzan Sidor și Varvari Elena