Publicaţie de căsătorie Nr. 153 din 26/04/2018

Morariu Vasile și Varvari Cheța