Publicaţie de căsătorie Nr. 114 din 29/03/2018

Timoce Marian și Scridon Elena