Publicaţie de căsătorie Nr. 104 din 20/03/2018

Moldovan Dorin și Bumbu Lucreția-Cristina