Proces verbal nr. 9543 din 21.09.2017

încheiat azi, 21.09.2017 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru