Proces verbal nr. 8933 din 31.08.2017

încheiat azi, 31.08.2017 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru