Proces verbal nr. 8125 din 30.07.2017

încheiat azi, 30.07.2017 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru