Proces verbal nr. 6749 din 21.06.2017

încheiat azi, 13.06.2017 cu ocazia ședinței consiliului local al Comunei Feldru