Proces verbal nr. 652 din 31.01.2018

încheiat azi, 31.01.2018 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru