Proces verbal nr. 6347 din 24.05.2017

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru