Proces verbal nr. 6109 din 10.07.2018

încheiat azi, 10.07.2018 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru