Proces verbal nr. 5807 din 29.06.2018

încheiat azi, 29.06.2018 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru