Proces verbal nr. 560 din 26.01.2017

încheiat azi, 26.01.2017 cu ocazia ședinței consiliului local al Comunei Feldru