Proces verbal nr. 5105 din 28.05.2018

încheiat azi, 28.05.2018 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru