Proces verbal nr. 4606 din 27.04.2017

încheiat azi, 27.04.2017 cu ocazia ședinței consiliului local al Comunei Feldru