Proces verbal nr. 4071 din 24.04.2017

încheiat azi, 24.04.2017 cu ocazia ședinței consiliului local al Comunei Feldru