Proces verbal nr. 3802 din 26.04.2018

încheiat azi, 26.04.2018 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru