Proces verbal nr. 3083 din 28.03.2017

încheiat azi, 28.03.2017 cu ocazia ședinței consiliului local al Comunei Feldru