Proces verbal nr. 2905 din 26.03.2018

încheiat azi, 26.03.2018 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru