Proces verbal nr. 2111 din 06.03.2017

încheiat azi, 06.03.2017 cu ocazia ședinței consiliului local al Comunei Feldru