Proces verbal nr. 1860 din 27.02.2017

încheiat azi, 27.02.2017 cu ocazia ședinței consiliului local al Comunei Feldru