Proces verbal nr. 13232 din 18.12.2017

încheiat azi, 18.12.2017 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru