Proces verbal nr. 13053 din 06.12.2017

încheiat azi, 06.12.2017 cu ocazia ședinței extraordinare a consiliului local al Comunei Feldru