Proces verbal nr. 12736 din 26.11.2017

încheiat azi, 26.11.2017 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru