Proces verbal nr. 118 din 09.01.2017

încheiat azi, 09.01.2017 cu ocazia ședinței consiliului local al Comunei Feldru