Proces verbal nr. 11749 din 19.12.2016

încheiat azi, 19.12.2016 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru